Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik fotografii i multimediów

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

    Uczeń osiągnie umiejętność wykonywania fotografii portretowej pejzaży i wiele innych. Zwiększy swoją wrażliwość na otaczającą rzeczywistość, osiągnie umiejętność wykonywanie zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej co zagwarantuje mu, że będzie specjalistą w zakresie grafiki cyfrowej oraz multimediów.

    Absolwent na pewno odnajdzie się w usługowych, profesjonalnych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych, w wydawnictwach i drukarniach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym, w telewizji i wytwórniach filmowych.