Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - technik realizacji nagrań
Nazwa oddziału

 technik realizacji nagrań

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Muzyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik realizacji nagrań

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie:

        AUD.08. Montaż dźwięku 

        AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

 

Powszechne ostatnimi czasy użycie nowych mediów (internet, gry internetowe, podcast, smartfon, komputer, sieć wirtualna, interfejs wirtualnej rzeczywistości komputer-człowiek, animacja komputerowa, interaktywna instalacja komputerowa itp.) i rozwój cyfrowych środków twórczych powodują bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się szeroko rozumianą produkcją muzyczną. To zapotrzebowanie będzie rosło w bardzo szybkim tempie, co można zaobserwować na przykładzie Stanów Zjednoczonych lub europejskich krajów bardziej rozwiniętych. Tempo wzrostu jest warunkowane coraz większą obecnością nowych mediów w życiu codziennym obywateli RP.

Praca technika realizacji nagrań odbywa się najczęściej w siedzibach mediów bądź w instytucjach kulturalnych. Z reguły większość swojej pracy wykonuje on w studiu nagraniowym zaopatrzonym w specjalistyczny sprzęt umożliwiający nagrywanie oraz post produkcję dźwięku, czasem jednak wymagany jest dojazd do miejsca nagrywania materiału bądź wykonywania nagłośnienia. Praca technika realizacji nagrań ma zarówno wymiar indywidualny, jak i zespołowy. Wiele czynności związanych z nagraniem, post produkcją wykonuje on sam, lecz musi też ściśle współpracować z realizatorem dźwięku, artystami oraz resztą osób odpowiedzialnych za powstanie dzieła.

    Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie  w profesjonalnych studiach nagrań, publicznych i prywatnych rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, wytwórniach filmowych, teatrach, ośrodkach kultury, itp. Zawód technik realizacji nagrań jest ukierunkowany zarówno na działania studyjne (nagranie, montaż), jak i plenerowe (koncerty), które stają się coraz bardziej popularną formą rozrywki. Elastyczność techników wykształconych w tym zawodzie pozwala na zaangażowanie ich do wielu różnych zadań związanych z dźwiękiem, które zmieniają się sezonowo (np. plenerowe imprezy w lecie, nagrania muzyczne w zimie). Absolwenci zawodu technik realizacji nagrań  mogą pracować praktycznie w każdym miejscu, w którym produkowany jest dźwięk. Ich uniwersalne przygotowanie pozwala na szybkie przebranżowienie się  i dostosowanie do nowych standardów produkcji lub wymagań technicznych.