Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - technik żywienia i usług gastronimicznych
Nazwa oddziału

 technik żywienia i usług gastronimicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.

Uczeń tego kierunku, przygotowuje się do pracy w nowoczesnych warunkach, poznaje nowe technologie i trendy żywieniowe. W ostatnich latach wzrosła liczba lokali gastronomicznych, a liczba klientów odwiedzających ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania lokali gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne. Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Te wszystkie miejsca to obszary pracy dla absolwenta technika żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent odnajdzie się na rynku pracy we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp., może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakładach cateringowych, w firmach zajmujących się profesjonalną organizacją przyjęć weselnych i innych podobnych.

Po tym kierunku będziesz specjalistą od prawidłowej obsługi konsumenta, przygotowania ofert gastronomicznych i oczywiście gotowania. Planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Od funkcjonalnego urządzanie zakładów gastronomicznych. Od sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, oraz organizowania cateringu i imprez okolicznościowych.