Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - Technik elektryk (1TE)
Nazwa oddziału

 Technik elektryk (1TE)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Kwalifikacje zawodowe - technik elektryk

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, pomiarów i napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym

Nasi uczniowie, w ramach kształcenia mają bezpośredni i ścisły kontakt z przemysłem. Realizujemy praktyki zawodowe i staże w zielonogórskich firmach