Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - Technik logistyk (1TLB)
Nazwa oddziału

  Technik logistyk (1TLB)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Kwalifikacje zawodowe:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu


Technicy logistycy znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i spedycyjnych. Mogą pracować jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, organizatorzy transportu. 


Możliwość udziału w innowacji: Wojskowa Klasa Mundurowa.