Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - Technik mechanik (1TM)
Nazwa oddziału

  Technik mechanik (1TM)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Możliwość udziału w innowacji: Wojskowa Klasa Mundurowa.

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

  • obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i numeryczne
  • programować obrabiarki CNC
  • projektować w systemach CAD/CAM
  • prowadzić kontrolę jakości
  • montować i naprawiać maszyny i urządzenia

Większość czasu to zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych i w pracowniach komputerowych.

W trakcie nauki płatne staże i stypendia oraz darmowe kursy (spawania i prawo jazdy kat. B)

Mechanik może dołączyć do klasy mundurowej. Wojsko też poszukuje fachowców w tym zawodzie.