Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - Technik mechanik lotniczy (1TML)
Nazwa oddziału

  Technik mechanik lotniczy (1TML)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Absolwent technik mechanik lotniczy przygotowany będzie przede wszystkim do rozwiązywania problemów technicznych: remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych statków powietrznych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyka w firmach remontowych sprzętu lotniczego przygotują go do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniając wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.

Kwalifikacja zawodowa:

TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych