Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - AKADEMICKI
Nazwa oddziału

 AKADEMICKI

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Geografia

 Historia

 Informatyka

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze są do wyboru dwa profile nauki: sprofilowany - medyczny
 oraz drugi -
akademicki - bez konieczności deklaracji wyboru profilu przy naborze.

Wybierając oddział/profil akademicki, nie trzeba przed rozpoczęciem szkoły ponadpodstawowej podejmować decyzji o wyborze przedmiotów rozszerzonych i profilu klasy. Zostaje się przyjętym do klasy akademickiej - "ogólnej" i przez dwa lata można zastanawiać się, poznawać swoje zainteresowania i predyspozycje. W tym czasie uczniowie realizują w naszym systemie kursowo - punktowym przedmioty w zakresie podstawowym, razem ze swoją klasą. Mają możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych startując od aktualnego poziomu, określonego na podstawie testu językowego (po przyjęciu do szkoły).

Pierwszego języka (język angielski/ język niemiecki*) uczymy codziennie, przez cztery lata.

Drugi język jest wybierany przez kandydatów spośród następujących:język niemiecki, język angielski, język francuski, język włoski, język rosyjski, język hiszpański*.

Pod koniec drugiej klasy uczniowie wybierają jedną ze specjalizacji, które są każdego roku dostosowywane na bieżąco do zainteresowań uczniów i wymagań wyższych uczelni.

Aktualnie najpopularniejszymi specjalizacjami w Lotniku są profile:

politechniczny,
ekonomiczno-menedżerski,
medyczno-farmaceutyczny
z rozszerzoną matematyką/ fizyką/ informatyką,
prawno-społeczny
z rozszerzoną matematyką/ wiedzą o społeczeństwie, psychologiczno-pedagogiczny z rozszerzonym językiem angielskim. 

Od klasy trzeciej uczniowie koncentrują się na przedmiotach rozszerzonych (specjalizacyjnych) i tych, które są im niezbędne, aby zdać maturę. Na zajęcia uczęszczają ze swoją grupą specjalizacyjną, czyli osobami o podobnych zainteresowaniach. 

 

* jeden język do wyboru spośród proponowanych