Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - Bioinżynierski
Nazwa oddziału

 Bioinżynierski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Matematyka

 Informatyka

 Język angielski

 Język niemiecki

 Geografia

Opis

Oferta kierowana do uczniów, którzy w przyszłości chcieliby kontynuować naukę na kierunkach bioinżynierskich, biologicznych, informatycznych, chemicznych, biomedycznych i pokrewnych. Przedmioty rozwijające zainteresowania ucznia: grafika komputerowa i wykorzystanie informatyki w biotechnologii, do wyboru. W szkole od 2019 roku realizowany jest, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, eksperyment pedagogiczny, którego jednym z założeń jest możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym od klasy III. Uczeń wybiera 3 przedmioty spośród proponowanych w ofercie szkoły. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zależnych od poziomu zaawansowania ucznia.Grupa kontynuacyjna z j. francuskiego zostanie utworzona w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczniów.