Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - Humanistyczny
Nazwa oddziału

 Humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Historia

 Historia sztuki

 Język polski

 Język angielski

 Język niemiecki

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Oferta kierowana do uczniów, którzy w przyszłości chcieliby kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych, psychologicznych, artystycznych, pedagogicznych, polonistycznych, kulturowo - społecznych i pokrewnych. Przedmiotami rozwijającymi zainteresowania ucznia są: edukacja filmowa oraz warsztaty z psychologii, do wyboru. W szkole od 2019 roku realizowany jest, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, eksperyment pedagogiczny, którego jednym z założeń jest możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym od klasy III. Uczeń wybiera 3 przedmioty spośród proponowanych w ofercie szkoły. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zależnych od poziomu zaawansowania ucznia.Grupa kontynuacyjna z j. francuskiego zostanie utworzona w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczniów.