Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - Ekonomiczno - językowy
Nazwa oddziału

 Ekonomiczno - językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

 Język niemiecki

 Historia sztuki

Opis

Oferta kierowana do uczniów, którzy w przyszłości chcieliby kontynuować naukę na kierunkach ekonomicznych, geograficznych, matematycznych, lingwistycznych, stosunków międzynarodowych, społecznych i pokrewnych. Przedmioty rozwijające zainteresowania ucznia: ekonomia w praktyce. W szkole od 2019 roku realizowany jest, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, eksperyment pedagogiczny, którego jednym z założeń jest możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym od klasy III. Uczeń wybiera 3 przedmioty spośród proponowanych w ofercie szkoły. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zależnych od poziomu zaawansowania ucznia.Grupa kontynuacyjna z j. francuskiego zostanie utworzona w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczniów.