Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

MURARZ-TYNKARZ

 Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Murarz-tynkarz to pracownik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory. Może również kierować pracami rozbiórkowymi i remontowymi oraz je przeprowadzać.

MONTER SIECI I INSTALACJI  SANITARNYCH

Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz  montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz  instalacji sanitarnych.

Do głównych zadań montera instalacji sanitarnych należy:
- wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych;
- układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
- montaż specjalistycznych urządzeń;
- przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji;
- montowanie przewodów kanalizacyjnych;
- montowanie urządzeń sanitarnych;
- przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
- montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń;
- usuwanie awarii wodociągowych;
- odpowiedni dobór grzejników grzewczych;
- czyszczenie grzejników żeliwnych;
- dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń.

BETONIARZ-ZBROJARZ - Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie;

2) wykonywania mieszanek betonowych;

3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji  świeżego betonu;

4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

Do głównych zadań wykonywanych przez betoniarzy zbrojarzy należy przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych.

 MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCHAbsolwent jest przygotowany do:

1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;

2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;

4) zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników  zewnętrznych.

CIEŚLA - Absolwent jest przygotowany do:

1) przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;

2) wykonywania konstrukcji drewnianych;

3) wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;

4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;

5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

 DEKARZAbsolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;

2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania  energii odnawialnej;

3) wykonywania odwodnień połaci dachowych;

4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

ŚLUSARZ Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

2) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej;

3) wykonywania połączenia materiałów;

4) napraw i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Ślusarz - w zakres prac wchodzi ręczna obróbka metali na zimno, mająca na celu wykonywanie różnych przedmiotów metalowych, montaż oraz naprawianie urządzeń technicznych. W ślusarskie wykorzystuje się proste narzędzia z zasilaniem elektrycznym jak np. wiertarki, polerki, szlifierki, ostrzarki, spawarka elektryczna.
Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.

 OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCHAbsolwent potrafi:

1) użytkuje obrabiarki skrawające;

2) przygotowuje konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki;

3) wykonuje obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających;

4) przygotowuje obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki;

5) wykonuje obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Absolwent potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych.

 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH - Absolwent potrafi:

1) użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych; do przygotowania wsadu;

2) użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania odlewów w formach nietrwałych;

3) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów;

4) użytkuje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych:
- wykonuje proste naprawy, regulacje i konserwacje maszyn i urządzeń odlewniczych;
- rozpoznaje materiały formierskie, rdzenie i formy;
- potrafi zalewać formy ciekłym metalem, wybijać i oczyszczać odlewy;
- czyta odlewnicze rysunki konstrukcyjne i technologiczne oraz schematy układów występujące w odlewnictwie;
- ocenia i weryfikuje narzędzia, oprzyrządowanie modelowe i przyrządy pomocnicze stosowane w procesach odlewniczych;
- kontroluje działanie aparatury pomiarowej, korzysta z urządzeń komputerowych stosowanych w procesach wytwarzania, kontroli i sterowania oraz analizy jakości;
- wykrywa wady odlewów, dokonuje napraw, ale także analizuje przyczyny wad celem ich wyeliminowania
- wykonuje kontrolę przebiegu procesu technologicznego zgodnie z procedurami zapewnienia jakości.

KIEROWCA  MECHANIK

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
Po ukończeniu nauki uczeń będzie umiał prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentację dotyczącą przewozów drogowych, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz dokonywać napraw. Będzie mógł pracować w firmach transportowych, a także w innych przedsiębiorstwach, gdzie jest potrzebna wiedza ogólnotechniczna. Będzie też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

STOLARZ

Najważniejsze zadania stolarza to:

 

·         1) wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych)

·      2)   wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych

·       3)  wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne)

·       4)  odnawianie i konserwacja drewnianych antyków.