Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Drugi język obcy nowożytny ,  Fizyka

Opis

Uczniowie w czasie trzyletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe elektromechanika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego umożliwiający im po skończeniu szkoły kontynuowanie 
nauki w szkole branżowej II stopnia. Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
 
MOT.02  
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych  
1) przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
3) wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje MOT.05 absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mechanika pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły branżowej I stopnia kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia (2 lata) uzyskuje tytuł zawodowy technika oraz zdaje egzamin maturalny.