Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 - 1EOP operator obrabiarek skrawających / elektryk
Nazwa oddziału

 1EOP operator obrabiarek skrawających / elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

operator obrabiarek skrawających – jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne
i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). 

elektryk – zawód elektryka związany jest z montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji
i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą.