Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - 1 PH - humanistyczna
Nazwa oddziału

 1 PH - humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

 Drugi język obcy nowożytny

 Historia sztuki

Opis

Klasa humanistyczna. W zależności od preferencji kandydatów przedmioty na poziomie rozszerzonym zostaną uruchomione przedmioty spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język angielski, język niemiecki.