Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - 1 PH - humanistyczna
Nazwa oddziału

 1 PH - humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone
  • język polski
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny
  • historia sztuki
Opis

Klasa humanistyczna. W zależności od preferencji kandydatów przedmioty na poziomie rozszerzonym zostaną uruchomione przedmioty spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język angielski, język niemiecki.