Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - medyczny
Nazwa oddziału

 medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Nowość!!!

Od roku szkolnego 2019/2020 uruchamiamy dwa najbardziej prestiżowe oddziały medyczne w województwie.

Oferujemy nowoczesną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone laboratoria oraz zajęcia dydaktyczne ze specjalistami w zakresie przedmiotów przyrodniczych w rozszerzonej ilości godzin.

Kandydatów obowiązują wszystkie informacje dla profilu akademickiego.

Dokładnych informacji na temat oddziałów medycznych szukaj na stronie szkoły, telefonicznie (68 327 13 26) lub osobiście w szkole.