Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - Klasa Sportowa
Nazwa oddziału

 Klasa Sportowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Biologia

Opis

Klasa sportowa ogólnokształcąca, dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu piłki koszykowej.  Doskonałe zaplecze szkoleniowe ( Nowy budynek szkolny i Hala Sportowa "Lubuszanka" ) sprzyja dobrej edukacji, tak ogólnokształcącej jak i sportowej. Zajęcia odbywać się będą w poszerzonej liczbie godzin dydaktycznych. Szkoła zapewnia dobrze przygotowaną kadrę szkoleniową, a także posiada zaplecze noclegowe dla uczniów o utrudnionym dojeździe. Przewidujemy uruchomienie dożywiania, szkoła posiada stołówkę.