Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - Klasa profil wojskowo- pożarniczy
Nazwa oddziału

 Klasa profil wojskowo- pożarniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Historia

 Matematyka

Opis

Klasa o profilu wojskowo- pożarniczym przewiduje, poza kszałceniem ogólnym, profilowane zajęcia  teoretyczno- praktyczne. Dla specjalności wojskowej prowadzone są zajęcia z edukacji wojskowej w cyklu tygodniowym z podziałem na zajęcia teoretycz-ne i praktyczne, realizowane na terenie jednostki wojskowej, których uzupełnieniem są obozy szkoleniowe z elementami wspinaczki górskiej. Biorą udział w uroczystościach państwowych i wojskowych. Dla specjalności strażackiej w ramach edukacji pożarniczej, uczestniczą w zajęciach kształtujących odporność psychiczną i fizyczną przebywając w komorze dymnej, uczestnicząc w nurkowaniu głębinowym, a także w atrakcyjnych obozach szkoleniowo - wypoczynkowych oraz zajęciach specjalistycznych na terenie obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Poznają najnowsze osiągnięcia techniki pożarniczej.