Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - 1e SP wielozawodowy
Nazwa oddziału

 1e SP wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

Murarz-tynkarz - Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Murarz-tynkarz to pracownik zajmując się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach
elewacje, wykuwać otwory. Może również kierować pracami rozbiórkowymi i remontowymi oraz je przeprowadzać.

Betoniarz-zbrojarz - Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania i układania zbrojenia w deskowaniu lub formie;
2) wykonywania mieszanek betonowych;
3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;
4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.
Do głównych zadać wykonywanych przez betoniarzy zbrojarzy należy przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni
i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych - Do głównych zadać montera sieci i instalacji sanitarnych należy:
- wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych;
- układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
- montaż specjalistycznych urządzeń;
- przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji;
- montowanie przewodów kanalizacyjnych;
- montowanie urządzeń sanitarnych;
- przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
- montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń;
- usuwanie awarii wodociągowych;
- odpowiedni dobór grzejników grzewczych;
- czyszczenie grzejników żeliwnych;
- dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń.

Ślusarz - Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
2) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej;
3) wykonywania połączenia materiałów;
4) napraw i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Ślusarz - w zakres prac wchodzi ręczna obróbka metali na zimno, mająca na celu wykonywanie różnych przedmiotów metalowych, montaż oraz naprawianie urządzeń technicznych. W ślusarstwie wykorzystuje się proste narzędzia z zasilaniem elektrycznym jak np. wiertarki, polerki, szlifierki, ostrzarki, spawarki elektryczne. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych -
- wykonuje proste naprawy, regulacje i konserwacje maszyn i urządzeń odlewniczych;
- rozpoznaje materiały formierskie, rdzenie i formy;
- potrafi zalewać formy ciekłym metalem, wybijać i oczyszczać odlewy;
- czyta odlewnicze rysunki konstrukcyjne i technologiczne oraz schematy układów występujące w odlewnictwie;
- ocenia i weryfikuje narzędzia, oprzyrządowanie modelowe i przyrządy pomocnicze stosowane w procesach wytwarzania, kontroli i sterowania oraz analizy jakości;
- wykrywa wady odlewów, dokonuje napraw, ale także analizuje przyczyny wad celem ich wyeliminowania;
- wykonuje kontrolę przebiegu procesu technologicznego zgodnie z procedurami zapewnienia jakości.
Cieśla
- Absolwent jest przygotowany do:
1) przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
2) wykonywania konstrukcji drewnianych;
3) wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;
4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;
5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.
Dekarz
- Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
3) wykonywania odwodnień połaci dachowych;
4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.
Sprzedawca
- Absolwent jest przygotowany co:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
Stolarz
- Stolarz zajmuje się wykonaniem i następnie montażem różnych elementów drewnianych niezbędnych do wykończenia budynków: okien i drzwi, drewnianych posadzek i okładzin ścian (boazerii), drewnianych ścianek działowych, schodów oraz mebli wbudowanych. Zajmuje się obróbką drewna.
Monter konstrukcji budowlanych
- Absolwent jest przygotowany do:
1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;
4) zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.