Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - 1c SP operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 1c SP operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

Absolwent potrafi:

1) użytkuje obrabiarki skrawające

2) przygotowuje konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki

3) wykonuje obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

4) przygotowuje obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki

5) wykonuje obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Absolwent potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie, Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednio oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych.