Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - 1b SP kierowca mechanik
Nazwa oddziału

 1b SP kierowca mechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewodu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
Po ukończeniu nauki uczeń będzie mógł pracować w firmach transportowych, a także w innych przedsiębiorstwach, gdzie jest potrzebna wiedza ogólnotechniczna.l Będzie też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.