Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Innowacja: Przedstawiciel handlowy

Opis zawodu:
- podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą;
- organizuje sprzedaż;
- sprzedaje towary;
- organizuje działania reklamowe i marketingowe;
- zarządza działalnością handlową;
- sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową.

- Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie.
- Korzystamy z nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie.
- Organizujemy praktyki i staże w kraju i za granicą.
- Uczestniczymy w projektach unijnych (Akademia Dobrych Praktyk).
- Aktywnie uczestniczymy i odnosimy sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Przykładowe miejsca pracy
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:
- merchandiser - osoba zajmująca się dbaniem o właściwą ekspozycje towarów na sklepowych półkach;
- referent/asystent ds. zaopatrzenia;
- referent/asystent ds. sprzedaży;
- referent/asystent ds. obsługi klienta;
- kupiec;
- akwizytor;
- specjalista ds. zaopatrzenia;
- specjalista ds. sprzedaży;
- specjalista ds. obsługi klienta;
- zastępca kierownika działu handlowego;
- kierownik działu handlowego'

Technik handlowiec może samodzielnie prowadzić małą firmę.