Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik logistyk
Nazwa oddziału

 technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

 OFERUJEMY BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

Innowacja: logistyka służb mundurowych, logistyka w "chmurze"

- Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.
- Odwiedzamy firmy logistyczne: DHL Express, Still, Panopa Logistic, DPD, Volkswagen Poznań.
- Korzystamy z nowoczesnej pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt (fachowe oprogramowanie, terminal, drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych).
- Organizujemy praktyki i staże w kraju i za granicą.
- Uczestniczymy w projektach unijnych (Akademia Dobrych Praktyk), w ramach których młodym logistykom oferowane są dodatkowe staże w wielkopolskich firmach i bezpłatny kursy.
- Aktywnie uczestniczymy i odnosimy sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.
- Prowadzimy szkolne koło logistyczne „Logikos”.

Opis zawodu:
- zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów;
- zajmuje się magazynami, dowozem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów;
- dobiera środki transportu w zakresie realizowanego zadania;
- zarządza miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci i odpadów);
- organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej;
- przygotowuje i sprawdza dokumenty m.in. finansowe, raporty magazynowe;
- dba o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zabezpiecza system dystrybucji;
- opracowuje rozkłady jazdy komunikacji (miejskiej, międzymiastowej i regionalnej);
- organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej.

Przykładowe miejsca pracy:
- działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych;
- jednostki samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:
1. sprzedaży i prognozowania popytu,
2. planowania zakupów,
3. handlu elektronicznego,
4. gospodarki materiałowej,
5. pakowania i opakowań,
6. transportu i opakowań,
7. transportu wewnętrznego,
8. operatora systemów informatycznych,
9. gospodarki odpadami,
10. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
11. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych.