Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

 Innowacja: Pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne

OFERUJEMY ATRAKCYJNE PRAKTYKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE!!!
Oferujemy wycieczki i bezpłatne kursy np. kurs animatora czasu wolnego

- Współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.
- Organizujemy wycieczki na targi turystyczne zarówno w Polsce, jak i za granicą.
- Korzystamy z nowoczesnej pracowni, zaaranżowanej w stylu wirtualnego biura podróży, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt (komputery, fachowe oprogramowanie, projektory itp.).
- Organizujemy praktyki i staże w kraju i za granicą.
- Uczestniczymy w projektach unijnych (Akademia Dobrych Praktyk II), w ramach których młodym turystom oferowane są darmowe wycieczki i bezpłatne kursy np. kurs animatora czasu wolnego.

Opis zawodu:
- ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej;
- analizuje rynek turystyczny, zbiera informacje na temat infrastruktury turystycznej;
- bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych;
- zbiera informacje o dostępności, kosztach, różnych typach transportu i zakwaterowania dostosowanych do określonych wymagań klientów;
- załatwia i potwierdza rezerwacje biletowe i hotelowe;
- zleca nadzór nad realizacją imprez pilotom, przewodnikom lub innym przedstawicielom organizatora;
- informuje klientów o warunkach uczestnictwa, programie i jakości usług, a także możliwości i zasadach wykupienia dodatkowych świadczeń, udzielania zniżek i innych interesujących turystów problemach;
- wydaje klientom bilety, poświadczenia i pobiera opłaty;
- pomaga klientom w otrzymywaniu niezbędnych poświadczeń i dokumentów podróżnych.

Przykładowe miejsca pracy:
- biura podróży;
- agencje turystyczne;
- ośrodki informacji turystycznej;
- organizacja i promocja turystyki;
- organizacje branżowe;
- fundacje, stowarzyszenia;
- zakłady hotelarskie.

Technik obsługi turystycznej może samodzielnie prowadzić biuro podróży.