Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

OFERUJEMY ATRAKCYJNE PRAKTYKI ZAGRANICZNE!!!

Innowacja: manager obiektu wellness and spa, manager gastronomii

- Współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.
- Odwiedzamy hotele i inne obiekty hotelarskie z regionu i nie tylko.
- Korzystamy z pracowni hotelarskich (recepcja, jednostka mieszkalna).
- Organizujemy praktyki zawodowe w kraju i za granicą.
- Aktywnie uczestniczymy i odnosimy sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej.

Opis zawodu:
- planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie;
- ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz sposób ich świadczenia;
- obsługuje i organizuje przyjęcia, konferencje, kongresy, targi, zjazdy, bankiety;
- kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe i gastronomiczne;
- organizuje bazę noclegową;
- ewidencjonuje i rozlicza gości;
- prowadzi korespondencję;
- nadzoruje utrzymanie porządku i czystości w hotelu.

Przykładowe miejsca pracy:
- hotele, motele, pensjonaty;
- domy wycieczkowe;
- ośrodki wypoczynkowe;
- uzdrowiska;
- zajazdy;
- Schroniska.

Technik hotelarstwa może samodzielnie prowadzić małą firmę.