Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Innowacja: Nowoczesna bankowość, Prawo w ekonomii, Innowacyjna gospodarka - e-biznes.

- Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie.
- Korzystamy z nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie.
- Aktywnie uczestniczymy i odnosimy sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiadzie Wiedzy o Prawie, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie.
- Organizujemy praktyki i staże w kraju i za granicą.

Opis zawodu:
- zajmuje się planowaniem i organizowaniem działalności gospodarczej;
- ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze;
- sporządza deklaracje podatkowe, zestawienia i analizy ekonomiczne oraz statystyczne;
- sporządza dokumentację handlową i księgową;
- obsługuje komputerowe programy ekonomiczno-finansowe;
- wykonuje typowe prace biurowe.

Przykładowe miejsca pracy:
- przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe;
- instytucje finansowe, organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;
- działy:
1. marketingu,
2. zaopatrzenia,
3. zatrudnienia,
4. księgowości,
5 .planowania produkcji,
6. sekretariatu.

Technik ekonomista może samodzielnie prowadzić małą firmę.