Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I A "Pitagorejska"
Nazwa oddziału

 I A "Pitagorejska"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Drugi język obcy nowożytny

 Fizyka

 Geografia

 Historia

 Historia sztuki

 Informatyka

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa przygotowuje przede wszystkim do studiów na kierunkach ścisłych, politechnicznych, technicznych,architekturze, ekonomii.

Języki obce: 2 języki do wyboru spośród:  j. angielski, j. niemiecki  j. francuski (pierwszy język – kontynuacja ze szkoły podstawowej; nauka języków    w formie lektoratów  w zespołach międzyklasowych wg stopnia zaawansowania).

Przedmioty rozszerzone:

- pierwszy język obcy od klasy I

- 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród: geografia, historia, biologia, chemia  fizyka, II  język obcy, j. polski, matematyka, WOS, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, łacina i kultura antyczna.  

Nauka wybranych przedmiotów odbywa się w  grupach międzyklasowych.