Zielona Góra
Technikum
Technikum w Czerwieńsku - 1 B SP
Nazwa oddziału

 1 B SP

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Branża transportowa z roku na rok potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych pracowników. Transport szynowy stale się rozwija, na rynek wchodzą nowe technologie. Stąd też, wychodząc naprzeciw potrzebom, dokonując analizy lokalnego rynku pracy (Gmina Czerwieńsk, województwo lubuskie) proponujemy w naszej szkole zdobycie wykształcenia technicznego w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego.W ramach kierunku uczeń zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

- Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
- Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego


W roku szkolnym 2019 / 2020 proponujemy utworzenie dwóch klas dla uczniów szkół gimnazjalnych I a i uczniów szkół podstawowych I b.  Na kierunku TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO nauczysz się:

- montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,

- montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,

- wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów transportu szynowego,

- wykonywania napraw środków transportu szynowego,

- prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.Po ukończeniu naszej szkoły możesz być zatrudniony:

- w przedsiębiorstwach przewozów kolejowych,

- w zakładach taboru kolejowego,

- w zajezdniach tramwajowych i metra,

- w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy i z nimi związanych.Z dyplomem technika elektroenergetyka transportu szynowego masz otwartą drogę na studia techniczne na wydziałach transportu. W trakcie nauki w naszej szkole będziesz mógł dodatkowo:

- przygotować się do uzyskania licencji maszynisty,

- przygotować się do uzyskania certyfikatu DSD (Deutsches Sprachdiplom) poświadczającego znajomość języka niemieckiego.