Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1B AKADEMICKA
Nazwa oddziału

  1B AKADEMICKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

 Informatyka

Opis

1B KLASA AKADEMICKA

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA  2. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  3. JĘZYK OBCY/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: GEOGRAFIA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami humanistycznymi, społecznymi i pokrewnymi ( filologia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filozofia, itd.). Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach prawniczych, z socjologii i psychologii, warsztatach biomedycznych. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.