Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Podczas nauki poznasz zasady wykonywania inwentaryzacji terenów zielonych, sposoby projektowania ogrodów i innych obiektów terenów zielonych, podstawy tworzenia wizualizacji projektów, specyfikację poszczególnych gatunków roślin oraz zasady wykonywania kosztorysów.
Absolwent  kierunku  technik architektury krajobrazu (TAK)  będzie mógł:

- znaleźć zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej,
- znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych ogrodów, terenów zieleni,
- znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach pielęgnacji i urządzania terenów zieleni,
- kontynuować naukę na uczelni wyższej.