Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik renowacji elelmentów architektury
Nazwa oddziału

 technik renowacji elelmentów architektury

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Renowacja elementów architektury to dziedzina wiedzy związana z historią sztuki, architekturą, archeologią   Jest to również zakres technicznych zabiegów, które pozwalają na zachowanie obiektu architektonicznego w niezmienionym stanie przez jak najdłuższy czas a bardzo często dają drugie życie elementom architektonicznym takim jak sztukaterie, dekoracje, elementy z kamienia, drewna.

Absolwent kierunku technik renowacji elementów architektury ( TREA ) może znaleźć zatrudnienie w:

· przedsiębiorstwach budowlanych, prowadzących roboty renowacyjne

· w biurach projektowych jako asystent projektanta

· przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych

· w nadzorze konserwatorskim zabytków, laboratoriach, pracowniach kamieniarskich
i sztukatorskich, pracowniach artystycznych, w firmach doradczych

Współczesna konserwacja i restauracja elementów architektury jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Uprawianie tej dziedziny wymaga od ucznia umiejętności łączenia nauki przedmiotów zawodowych i sztuki z umiejętnościami manualnymi oraz dużego zmysłu artystycznego. Nauka trwa 5 lat.

Jest to kierunek dla osób skrupulatnych i cierpliwych.