Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik budowy dróg
Nazwa oddziału

 technik budowy dróg

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Podczas 5 - letniej nauki poznasz tajniki budowania dróg i obiektów mostowych, technikę wytwarzania materiałów budowlanych i drogowych, oraz nauczysz się obsługi maszyn
i urządzeń drogowych, zasad współpracy z administracją państwową i samorządową oraz poznasz formy pracy biur projektujących drogi i obiekty mostowe.

Absolwent kierunku technik budowy dróg (TBD) będzie mógł:
- znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
- znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych dróg i obiektów mostowych,
- kontynuować naukę na uczelni wyższej.