Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Podczas 5- letniej nauki na tym kierunku poznasz zasady projektowania, dobierania materiałów i technologii, wykonywania obiektów metodami tradycyjnymi i przemysłowymi.

Nabędziesz umiejętności kierowania robotami budowlanymi, prowadzenia dokumentacji budowy, przygotowanie i kontrolowanie produkcją budowlaną.
Absolwent kierunku technik budownictwa (TB) będzie mógł:
- znaleźć zatrudnienie w kadrze  technicznej na budowie jako  m.in. majster budowy czy kosztorysant,
- znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcyjnych materiałów budowlanych,
- znaleźć zatrudnienie przy obsłudze technicznej  biur projektowych, hurtowniach budowlanych,
- założyć własną działalność gospodarczą,
- kontynuować naukę na uczelni  wyższej.