Zielona Góra
Technikum
Technikum - 1Ta SP technik budownictwa
Nazwa oddziału

 1Ta SP technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania określonych robót budowlanych
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Umiejętności:
1) montaż konstrukcji stalowych;
2) montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
3) przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu;
4) wykonywanie mieszanek betonowych;
5) montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach;
6) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu;
7) wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
8) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
9) wykonywanie tynków;
10) wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.