Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik usług fryzjerskich/Technik przemysłu mody
Nazwa oddziału

 Technik usług fryzjerskich/Technik przemysłu mody

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

 Historia sztuki

Opis

TECHNIKUM NR 5 

Technik usług fryzjerskich

FRK. 01  Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK .03 Projektowanie i wykonywanie  fryzur

Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałową i finansową. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia.
Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może też pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz w wytwórniach filmowych i w telewizji. Może również pracować na stanowisku perukarza  w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety.

Technik przemysłu mody

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody to osoba, która opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz wytwarza takie wyroby, posługując się odpowiednimi maszynami i urządzeniami i/lub organizuje i kontroluje procesy wytwarzania odzieży. Absolwent tego kierunku może zajmować się także promocją kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą. Zadania zawodowe technika przemysłu mody są mocno uzależnione od miejsca i stanowiska pracy. Przyjmując pewien poziom ogólności można przyjąć, że do jego głównych obowiązków należy:
wykonywanie rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży oraz reguł konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych, oczywiście z wykorzystaniem programów komputerowych do wspomagania projektowania;
organizowanie i koordynowanie pracy krojowni i szwalni; wykonywanie pomiarów krawieckich, dobieranie tkanin, dodatków krawieckich i zdobniczych, dobieranie rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
dobieranie sposobów wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych;
obliczanie zużycia materiałów i dodatków; przygotowywanie form oraz szablonów wyrobów odzieżowych
planowanie procesu produkcji wyrobów odzieżowych i dobieranie do niego odpowiednich maszyn i urządzeń szwalniczych;
obsługiwanie maszyn szwalniczych, wykonywanie prac związanych z przeróbką lub naprawą odzieży;
ocenianie jakości wykonanych wyrobów i obliczanie kosztów ich produkcji;
opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów odzieżowych;
dobieranie metod promocji i dystrybucji odzieży, planowanie i organizowanie działań związanych z kontraktacją kolekcji;
aranżowanie przestrzeni wystawowej i sprzedażowej salonów odzieżowych. Ponadto rolą technika przemysłu mody może być również analizowanie trendów, opracowywanie stylizacji i kompozycji kolorystycznych kolekcji.
Osoba posiadająca takie wykształcenie może wykonywać obowiązki asy
stenta projektanta.