Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1LAP technik logistyk - wojskowa klasa mundurowa
Nazwa oddziału

 1LAP technik logistyk - wojskowa klasa mundurowa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

technik logistyk – to osoba, która specjalizuje się w zakresie m.in. zarządzania, planowania oraz przepływu surowców, półsurowców i produktów. Logistyk jest odpowiedzialny
za zaopatrzenie, planowanie procesu produkcyjnego, dystrybucję, transport i komunikację, czyli dba o sprawny i szybki przepływ towaru mając na uwadze koszty całego przedsięwzięcia. Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym oraz produkcyjnym.