Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1MP technik mechanik- wojskowa klasa mundurowa
Nazwa oddziału

 1MP technik mechanik- wojskowa klasa mundurowa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

technik mechanik – to specjalista zajmujący się naprawą urządzeń, ale nie tylko, może też dokonywać niezbędnych regulacji maszyn i kontrolować ich stan techniczny oraz stopień zużycia podzespołów i układów. Praca mechanika wymaga zatem ciągłej nauki, poznawania nowych modeli, rozwiązań i technologii. Trzeba nadążać za nowoczesnymi rozwiązaniami. Mechanik powinien mieć zdolność koncentracji uwagi, zamiłowanie do dokładnej pracy
oraz porządku, spostrzegawczości, samodzielności, sumienności, cierpliwości, szczególnej dyscypliny, dokładności i skrupulatności w wykonywaniu zadań.
Technik mechanik może podjąć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych i zakładach usługowo-naprawczych, organizując i nadzorując produkcję, montaż, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń.