Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - 1PP
Nazwa oddziału

 1PP

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Fizyka

 Informatyka

 Matematyka

 Historia sztuki

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Klasa proponowana kandydatom, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach politechnicznych, informatycznych, architekturze. Uczniowie wybierają do realizacji w zakresie rozszerzonym 3 spośród zaproponowanych przedmiotów. Przedmioty uzupełniające - grafika komputerowa lub rysunek odręczny. Nauka języków obcych odbywa się w systemie lektoratów międzyoddziałowych, przydział następuje w zależności od stopnia zaawansowania, po uprzednim napisaniu testu poziomującego. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego będzie utworzona, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.