Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - 1HP
Nazwa oddziału

 1HP

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Historia

 Historia sztuki

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa proponowana kandydatom, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach filologicznych, socjologicznych, humanistycznych, psychologii. Uczniowie wybierają do realizacji w zakresie rozszerzonym 3 spośród zaproponowanych przedmiotów. Przedmioty uzupełniające - edukacja filmowa lub warsztaty z psychologii. Nauka języków obcych odbywa się w systemie lektoratów międzyoddziałowych, przydział następuje w zależności od stopnia zaawansowania, po uprzednim napisaniu testu poziomującego. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego będzie utworzona, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.