Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - 1EP
Nazwa oddziału

 1EP

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

 Język niemiecki

 Historia sztuki

Opis

Klasa proponowana kandydatom, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach ekonomicznych, filologicznych i pokrewnych. Uczniowie wybierają do realizacji w zakresie rozszerzonym 3 spośród zaproponowanych przedmiotów. Przedmioty uzupełniające - ekonomia w praktyce. Nauka języków obcych odbywa się w systemie lektoratów międzyoddziałowych, przydział następuje w zależności od stopnia zaawansowania, po uprzednim napisaniu testu poziomującego. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego będzie utworzona, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych