Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I PG - POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 I PG - POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Klasa o profilu politechnicznym z rozszerzoną matematyką i fizyką.