Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IA - oddział po szkole podstawowej: ogólny + sporty indywidualne (akrobatyka, pływanie, strzelectwo)
Nazwa oddziału

 IA - oddział po szkole podstawowej: ogólny + sporty indywidualne (akrobatyka, pływanie, strzelectwo)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Opis

Kandydaci mają wskazane przez szkołę przedmioty do punktowania: biologia, geografia, matematyka i języki obce. Osoby ubiegające się o przyjęcie do klas sportowych składają dodatkowe podanie i muszą zaliczyć próby sprawności fizycznej . Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły VII LO. (www.7liceum.zgora.pl).