Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Załącznik nr 1 - dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających - kandydat niepełnoletni
Załącznik nr 1a - dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających - kandydat pełnoletni
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny - kandydat niepełnoletni
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny - kandydat pełnoletni
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka - kandydat pełnoletni
Załącznik nr 4 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
Załącznik nr 5 - Zarządzenie Nr 4/21 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Załącznik nr 6 - Zasady rekrutacji kandydatów i sposób przeliczania osiągnięć na punkty
Załącznik nr 7 - potwierdzenie woli nauki
Załącznik nr 8 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do BSIIS