Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 w Zielonej Górze - Wielozawodowy
Nazwa oddziału

 Wielozawodowy

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Jeżeli chcesz uzyskać tytuł technika w swoim zawodzie to jest to szkoła dla Ciebie.Nauka trwa 2 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących takich jak: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne oraz zawodowych teoretycznych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i praktycznych. Uczniowie również odbywają 4 tygodniowe praktyki zawodowe.

Uczeń zdobywa umiejętności zawodowe w zakresie  drugiej kwalifikacji wyróżnionej w zawodzie,przystępuje do egzaminu maturalnego i potwierdzającego drugą kwalifikacje w zawodzie.