Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 w Zielonej Górze - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Opis

Nauka trwa 2 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących takich jak: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne oraz zawodowych teoretycznych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym - bhp, kompetencje personalne i społeczne w gastronomii, podstawy żywieni, podstawy obsługi konsumenta,język angielski zawodowy,przedmioty zawodowe praktyczne  - prowadzenie usług gastronomicznych i pracownia planowania żywienia odbywają się w szkolnej pracowni. Uczniowie również odbywają 4 tygodniowe praktyki zawodowe.

Technik żywienia i usług gastronomicznych  zdobywa umiejętności zawodowe w zakresie  drugiej kwalifikacji wyróżnionej w zawodzie HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego i potwierdzającego drugą kwalifikacje w zawodzie.