Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 w Zielonej Górze - Technik usług fryzjerskich
Nazwa oddziału

 Technik usług fryzjerskich

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Opis

Nauka trwa 2 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących takich jak: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne oraz zawodowych teoretycznych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, przedmioty zawodowe praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni. Uczniowie również odbywają 4 tygodniowe praktyki zawodowe.

Technik usług fryzjerskich zdobywa umiejętności zawodowe w zakresie  drugiej kwalifikacji wyróżnionej w zawodzie FKR.03.Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Miejscem pracy technika usług  fryzjerskich są salony fryzjerskie, ale także studia stylizacji fryzur, miejsca, teatry, plany zdjęciowe, telewizja, studia fotograficzne.

Uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego i potwierdzającego drugą kwalifikacje w zawodzie.