Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
Adres
Kamienna 6, 22-400 Zamość
Telefon
84-62-75-191
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
Opis
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy powstało w 1978 roku i jako jedyne w Zamościu posiada patrona. Budynek o dwóch kondygnacjach mieści się na osiedlu ulicy Kamiennej, w oddalonym od ruchu ulicznego i osadzonym w zieleni miejscu. Skupia wokół siebie ulice Kilińskiego i Redutową. Dla przedszkolaków przeznaczonych jest 6 przytulnych, kolorowych i dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, łazienki, szatnie oraz plac zabaw wraz ze sceną do występów publicznych. Personel posiada oddzielne pomieszczenia organizacyjne ( dla dyrektora, księgowości, intendenta, dozorcy), również magazynowe. W placówce istnieje 6 grup wiekowych od 3 do 6 lat, są to: "Krasnale"," Jeżyki"," Muchomorki", "Biedronki", "Żabki" i "Kaczki". Liczba dzieci w każdym z oddziałów nie przekracza 25 osób. Posiłki przygotowywane są w samodzielnie funkcjonującej kuchni. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci, tj. zajęcia sportowe (np. zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń gimnastycznych kształtujących prawidłową postawę ciała, tenis i powszechna nauka pływania), teatralne, plastyczne, muzyczne, językowe (język angielski) czy czytelnicze-prowadzone są indywidualnie dla każdej z grup przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę pedagogiczną. Atrakcjami dla wychowanków przedszkola są wyjścia plenerowe, konkursy, wystawy prac plastycznych, kiermasze, teatrzyki, akcje promujące działania charytatywne oraz spotkania rodzinne. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie z Delegaturą w Zamościu, a organem prowadzącym jest Miasto Zamość. Szczegółowe informacje dotyczące Przedszkola Miejskiego nr 8 umieszczone są na stronie www placówki. Serdecznie zapraszamy
Osiągnięcia
Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka oraz rozbudzenie jego zdolności i talentów w placówce naszej realizowane są różnorodne programy m.in. - "Kubusiowi Przyjaciele Natury" (posiadamy certyfikat programu) - "Akademia Aquafresh" - "Czyste powietrze wokół nas"' - "Mamo, tato wolę wodę" - "Przedszkolaki przyjaciółmi planety Ziemi" - "Słucham i bawię się muzyką" - "Więcej ruchu"- program aktywności ruchowej - "Razem w przedszkolu"- program adaptacyjny W roku szkolnym 2015/2016 wprowadzona została innowacja pedagogiczna pod hasłem "Czytajmy dzieciom codziennie" mająca na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wychowankowie biorąc udział w wielu konkursach zdobywają liczne wyróżnienia i nagrody: laureaci w konkursie piosenki zimowej, laureaci w konkursie plastycznym "Zwierzęta Afryki" w zamojskim Zoo, laureaci w XV i XVI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, VI Przeglądzie tanecznym "Inscenizacje 2015", wyróżnienie w VI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Koziołek 2015" wyróżnienia w konkursie "Czytam i rysuję z energią" i wiele innych. Przedszkole nasze bierze udział w ogólnopolskich kampaniach, np. bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnym myciu zębów czy udział w Kampanii Hospicyjnej "Pola Nadziei 2014". Placówka otrzymała wyróżnienie Wiarygodnego Przedszkola na rok szkolny 2015/2016 w ogólnopolskim Programie Wiarygodne Przedszkole, który został zaopiniowany przez ekspertów współpracujących z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Program ten ma na celu wyróżnić najlepsze placówki w całej Polsce, które, dzięki właściwym działaniom dydaktyczno-opiekuńczym, osiągają bardzo dobre wyniki. Udział w programie jest także potwierdzeniem tego, że Przedszkole posiada właściwą infrastrukturę, gwarantuje wysoki poziom wychowawczy, a także podjęło szereg działań dodatkowych na rzecz bezpieczeństwa wychowanków.
Dodatkowe zajęcia
Kółko muzyczne "Brzechwoludki"
Godziny otwarcia od
06:30:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe