Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres
Asnyka 3/nie dotycz, 22-400 Zamość
Telefon
84 616 90 98
Fax
84 616 90 98
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Aleksandra Baranowicz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
Opis

Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowane jest na spokojnym, bogatym w zieleń osiedlu Promyk przy ul. A. Asnyka 3. W pobliżu znajduje się rzeka Łabuńka oraz Bulwar Schwäbisch Hall. Przedszkole posiada trzy place zabaw dla dzieci, które są ogrodzone i monitorowane. Budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny, nie zawiera barier architektonicznych – jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. W przedszkolu znajduje się 5 przestrzennych sal z wydzielonymi częściami do zabawy, relaksacji i nauki. Wszystkie posiadają własne zaplecze sanitarne dostosowane do wieku, wzrostu oraz potrzeb dzieci z niepełnosprawnością (m.in. uchwyty, poszerzone wjazdy, maty antypoślizgowe). W przedszkolu jest 5 grup integracyjnych liczących po 20 dzieci w tym max. 5 dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. Opiekę nad każdą grupą sprawuje 2 nauczycieli oraz pedagog specjalny. Z uwagi na integracyjny charakter placówki w przedszkolu zatrudniony jest neurologopeda, logopeda, psycholog oraz rehabilitant ruchowy, z opieki których mogą korzystać wszystkie dzieci wymagający pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzimy także zajęcia z dogoterapii. W przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego. Prowadzone są także zajęcia katechezy. Prowadzimy działania prozdrowotne, gdyż ważna jest dla nas promocja zdrowego stylu życia naszych wychowanków. W naszej placówce odbywają się zajęcia nordic walking prowadzone przez rehabilitanta.

W budynku przedszkola znajdują się również:  sala rehabilitacyjna, gabinet logopedy i psychologa; Sala Doświadczania Świata, kącik sportowy, mini - siłownia. Placówka posiada interaktywne tablice multimedialne oraz projektory, a wykorzystanie technologii cyfrowej wpływa na zwiększenie atrakcyjności zajęć.

Jesteśmy przedszkolem integracyjnym wychowującym dzieci w duchu tolerancji zgodnie z ideą integracji. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych na miarę ich możliwości i potrzeb. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane metody, formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju. Przygotowujemy dzieci do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości. Nasza praca zmierza do przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie w życiu społecznym. Szczególną uwagę zwracamy na wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka. Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny. W trosce o rozwój naszych dzieci w szerokim zakresie współpracujemy z różnorodnymi instytucjami i placówkami środowiska lokalnego, m.in.: ze Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu (w ramach programu „Będę uczniem. Mój lepszy start w szkole”), z Książnicą Zamojską (w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”), z Biblioteką Pedagogiczną ( zajęcia z bajkoterapii), z Zarządem Osiedla Promyk ( wspólne uroczystości dla dzieci i rodziców), Centrum Szkół Mundurowych (pokazy i czytanie bajek), UP (kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i rodziców, praktyki dla kierunku pielęgniarstwo). Nasza placówka nawiązała stałą współpracę z Przedszkolem "Kubisiowy Ogród" z miejscowości Węgrzyce, pod Krakowem. Wymieniamy się listami, kartkami okolicznościowymi,a także dzięki wykorzystaniu technologi cyfrowej realizujemy wspólne projekty.

Realizujemy innowacje pedagogiczne i ciekawe projekty edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze. Należą do nich: "Przedszkolak w świecie języka i wartości - kultura, sztuka i literatura", pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, Pana Andrzeja Wnuka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Teresy Misiuk, w ramach którego dzieci odwiedzają ciekawe miejsca w naszym mieście, poznają prawdziwych pasjonatów oraz inspirujące zawody. "Tydzień bezpieczeństwa" we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Pożarną, WOPR, Strażą Celną, Strażą Rybacką, Ratownikami medycznymi i Sanepidem, w trakcie którego dzieci uczą się jak zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Ogólnopolski program "Skąd się biorą produkty ekologiczne?" we współpracy z Ministerstwem Wsi i Rozwoju Rolnictwa. W trakcie zajęć dzieci dowiadują się czym jest ekologia i dlaczego powinniśmy wybierać produkty ekologiczne. "Czyste powietrze wokół nas" we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zamościu, w ramach którego dzieci uczą się jak należy dbać o środowisko naturalne.

Nasze przedszkole jest laureatem wielu nagród w konkursach, przeglądach i festiwalach. Nasze największe sukcesy to:

1 miejsce w Zamościu w plebiscycie "Przedszkole na medal".

2 miejsce w plebiscycie "Przedszkole na medal - Najlepsze przedszkole w województwie lubelskim"

1 miejsce w II Międzyprzedszkolnym konkursie Kolęd i pastorałek

"Złota Gwiazdka|" w XXI Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką

Udział naszych dzieci w występach podczas obchodów Ogólnopolskich Dni Papieskich w Zamościu

Organizacja "Przeglądu artystycznego przedszkoli"

Wyreżyserowanie i nagranie filmu z okazji obchodów 440 lecia Miasta Zamość we współpracy z Banitami Zamojskimi, którego celem jest promocja Miasta Zamość, jego zabytków historycznych i instytucji kulturalnych. Film dotarł do ok 40.000 odbiorców.

Nasza placówka nawiązała stałą współpracę z wydawnictwem Nowa Era, czego efektem był cykl nagrań Zabawy z "Matą edukacji w Ruchu", które są regularnie emitowane na stronie wydawnictwa i portalu Youtube  i są wskazówką i inspiracja do pracy dla nauczycieli z całej Polski.

Od wielu lat nasze przedszkole jest współorganizatorem ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Tak dla transplantacji" promującej transplantologie poprzez przygotowanie części artystycznej i plakatów z okazji obchodów Dnia Pierwszego Przeszczepu.

Systematycznie organizujemy i bierzemy udział w akcjach charytatywnych takich jak: "Pomóż Świętemu Mikołajowi", "Szlachetna Paczka", "Góra grosza", "Kilometry dobra", "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę", "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem", "Poduszka dla maluszka", międzynarodowy, charytatywny projekt online "Babcine Święta Bożonarodzeniowe" i w wielu innych.

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo, dlatego też staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem bezpiecznym dla Państwa pociech. Budynek jest objęty całodobowym monitoringiem, zaś wejście do wszystkich sal zabezpieczone zostało dodatkowymi bramkami. Nasza placówka gwarantuje smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki przygotowane w przedszkolnej kuchni. Całodzienny jadłospis składa się z czterech posiłków (śniadanie I, śniadanie II, obiad dwudaniowy, podwieczorek) z uwzględnieniem indywidualnych diet dzieci, układany w konsultacji z dietetykiem. Na terenie placówki umożliwiamy Państwu korzystanie z bezpłatnego Internetu (za pomocą technologii Wi-Fi).

Organem prowadzącym jest Miasto Zamość, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Osiągnięcia

Nasze przedszkole podejmuje wiele działań nowatorskich i innowacyjnych. Oto najważniejsze z nich: Od 7 lat realizujemy innowację pedagogiczną „Ruch moim przyjacielem” opartą na programie własnym pedagogów specjalnych. Jest to cykl zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością z udziałem ich rodziców. Ponadto wdrażamy nowatorskie rozwiązania w ramach różnorodnych programów własnych i zajęć dodatkowych, dotyczących m.in.:terapii dla dzieci z niepełnosprawością w zakresie nauki czytania i pisania nowatorską metodą „symultaniczno-sekwencyjną ( tzw. krakowską), rozwijania umiejętności matematycznych, uzdolnień muzyczno-tanecznych, rozbudzania u dzieci ciekawości badawczej, kształtowania postaw warunkujących bezpieczeństwo, utrzymywania prawidłowych relacji społecznych i emocjonalnych w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Wprowadzamy również nowatorskie rozwiązania organizacyjne dotyczące wyposażenia placówki: •zorganizowaliśmy „Małą siłownię” wyposażoną w rowerki treningowe, bieżnie i stepery •utworzyliśmy „Kącik sportowy” (stół bilardowy, piłkarzyki, zjeżdżalnie) • uruchomiliśmy kącik zdjęciowy – multimedialny, •otworzyliśmy salę indywidualnej terapii dla dzieci autystycznych. Wszystkie nasze dzieci biorą udział w imprezach, przedsięwzięciach i konkursach o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Nasza przedszkolna „Mała Orkiestra” kilkakrotnie otrzymywała wyróżnienia i pierwsze miejsca w międzyprzedszkolnych konkursach ( np. „Wesołe granie”, „Kolędowanie”.) 

Nasze przedszkole jest laureatem wielu nagród w konkursach, przeglądach i festiwalach. Nasze największe sukcesy to:

1 miejsce w Zamościu w plebiscycie "Przedszkole na medal".

2 miejsce w plebiscycie "Przedszkole na medal - Najlepsze przedszkole w województwie lubelskim"

1 miejsce w II Międzyprzedszkolnym konkursie Kolęd i pastorałek

"Złota Gwiazdka|" w XXI Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką

Udział naszych dzieci w występach podczas obchodów Ogólnopolskich Dni Papieskich w Zamościu

Organizacja "Przeglądu artystycznego przedszkoli"

Wyreżyserowanie i nagranie filmu z okazji obchodów 440 lecia Miasta Zamość we współpracy z Banitami Zamojskimi, którego celem jest promocja Miasta Zamość, jego zabytków historycznych i instytucji kulturalnych. Film dotarł do ok 40.000 odbiorców.

Nasza placówka nawiązała stałą współpracę z wydawnictwem Nowa Era, czego efektem był cykl nagrań Zabawy z "Matą edukacji w Ruchu", które są regularnie emitowane na stronie wydawnictwa i portalu Youtube  i są wskazówką i inspiracja do pracy dla nauczycieli z całej Polski.

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia innowacyjne „Ruch moim przyjacielem” 

Dogoterapia 

Katecheza

J. angielski

Zajęcia na krytej pływalni

Tenis ziemny

Knill

Arteterapia

Bajkoterapia

Zajęcia SI

Konsultacje dietetyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborn,e

Zajęcia w Sali doświadczania Świata

Logorytmika

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z dietetykiem

Kurs pierwszej pomocy

 

Godziny otwarcia od
6:30 do 17.00
Personel

W placówce zatrudnionych jest 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 6 pedagogów specjalnych, nauczyciel języka angielskiego, katecheta oraz specjaliści: 2 neurologopedów, psycholog, rehabilitant, terapeuta SI, oraz dogoterapeuta.


Pracownicy administracji: główna księgowa, referent, intendent.

Pracownicy obsługi: kucharka, pomoc kucharki, dozorca oraz 5 woźnych oddziałowych

 

Koła zainteresowań

 

Kółko muzyczne

Kółko plastyczne

Kółko „Mali odkrywcy”

Kółko sportowe

Kółko „Bezpieczny Przedszkolak”

Kółko „W krainie fantazji”


 

Kontakty zagraniczne

Studenci kierunków pedagogicznych wraz z nauczycielami przedszkoli i szkół ze Schwabish Hall będąc w naszym przedszkolu (kwiecień 2015 rok) mieli możliwość poznać nowe dla nich metody pracy.

Organ prowadzący
Miasto Zamość
Drzwi otwarte
Ze względu na sytuację epidemiologiczna w kraju preferujemy kontakt telefoniczny.
Godziny otwarcia uwagi
Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o odbieranie dzieci do godz. 16:30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe