Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 6
Adres
Dolna 4, 22-400 Zamość
Telefon
846 396 805
Fax
846 396 805
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Miejskie Nr 6
Opis
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu usytuowane jest w dzielnicy nazywanej „Karolówką”, przy ul. Dolna 4. Placówka mieści się w budynku parterowym, drewnianym, wolnostojącym typu ciechanowskiego, po przeprowadzonym w 2011 r. generalnym remoncie. Całość otoczona jest dużym ogrodem wyposażonym w nowoczesny sprzęt terenowy, który zapewnia atrakcyjne i bezpieczne warunki przebywania dzieci na świeżym powietrzu. Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci, przydzielonych do pięciu grup wiekowych. Każda grupa przebywa w kolorowej, bezpiecznie wyposażonej sali zabaw i zajęć dydaktycznych. W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, na czele z dyrektorem zatrudnionych jest jedenastu nauczycieli i dwunastu pracowników administracji i obsługi. Przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczą, która kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Na terenie placówki i poza nią organizowane są spotkania integracyjne dzieci i ich środowisko rodzinne. Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym nie tylko nauczanie, wychowanie, opiekę i poszanowanie praw dziecka, ale również co roku wzbogaca ofertę dodatkowych zajęć i kół zainteresowań prowadzonych bezpłatnie przez nauczycieli naszego przedszkola. Zajęcia dodatkowe są uwarunkowane potrzebą dzieci i rodziców. Na życzenie rodziców przedszkole organizuje także nieodpłatnie naukę religii. Nad prawidłową pracą przedszkola czuwa organ prowadzący, czyli Miasto Zamość oraz organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu.
Osiągnięcia

W roku szkolnym 2019/20 została wdrożona do realizacji innowacja pedagogiczna o nazwie „Zdrowo z przyrodą" pozytywnie zatwierdzona przez RP Przedszkola Miejskiego Nr 6. Wychowankowie naszego przedszkola biorą aktywny udział w licznych konkursach: ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyprzedszkolnych, odnosząc znaczące sukcesy. W bieżącym roku szkolnym były to m.in. nagroda i 2 wyróżnienia w Regionalnym konkursie plastycznym "Ptaki egzotyczne" zorganizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury „OKRĄGLAK", wyróżnienie i nagroda w Konkursie Plastycznym „Energetyczny Zamość” zorganizowanym przez Książnicę Zamojską, wyróżnienie w konkursie pięknego mówienia "Coś zielonego" zorganizowanym przez ZDK, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym "Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego"  zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Oprócz programów wiodących na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną, realizowane są programy dodatkowe, takie jak: "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Akademia Aquafresh", "Czyste powietrze wokół nas", Program powszechnej nauki gry w tenisa "Tenis - 10" . Placówka aktywnie uczestniczy w środowisku lokalnym, współpracując ze Szkołą Podstawową Nr 8, Przychodnią MULTIMED, Książnicą Zamojską, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Zamościu, Parafią pw. Świętej Bożej Opatrzności, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Policją, Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu oraz Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Dodatkowe zajęcia
uczestnictwo w programie "Tenis 10"
Godziny otwarcia od
06:30- 17:00
Koła zainteresowań

Program adaptacyjny w oddziale I, Kółko plastyczne "Kolorowe kredki", Kółko konstrukcyjne "Mały konstruktor", Kółko przyrodnicze "Bliżej przyrody", Kółko teatralno -muzyczne "Przedszkolak artystą", Kółko matematyczne "Mali matematycy", Kółko sportowe "Gimnastyka na wesoło",Personel
24 osoby
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe