Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 2
Adres
Gminna 32, 22-400 Zamość
Telefon
846384868
Fax
846384868
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anna Kowalska-Ćwik
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Miejskie Nr 2
  • Przedszkole Miejskie Nr 2
  • Przedszkole Miejskie Nr 2
  • Przedszkole Miejskie Nr 2
  • Przedszkole Miejskie Nr 2
Opis
Budynek posiada 6 sal dydaktycznych , salę gimnastyczną, przestronną szatnię dla przedszkolaków, kuchnię 4 łazienki dla dzieci , jedną dla personelu, oddzielne pomieszczenia dla dyrektora, księgowej i intendenta. Personel pedagogiczny i administracyjno - obsługowy posiadają odrębne szatnie. Przedszkole otacza nowy plac zabaw zaopatrzony w nowoczesne zestawy zabaw dla dzieci. Remont i modernizacja placu zabaw zakończył się we wrześniu 2012 r. Od 2008 roku w placówce istnieje 6 grup całodziennych o. Przedszkole posiada 145 miejsc organizacyjnych a liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25. Oprócz podstawowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z wolą rodziców, uzdolnione dzieci uczestniczą w dodatkowych kółkach zainteresowań., które odbywają się po zakończeniu realizacji podstawy programowej czyli po godz. 13.00. (kółko teatralne , plastyczne, wokalne , recytatorskie i taneczne. prowadzą bezpłatnie nauczycielki przedszkola . Nad prawidłową pracą przedszkola czuwa organ prowadzący czyli MIASTO ZAMOŚĆ oraz organ nadzorujący pracę pedagogiczną - KURATORIUM OŚWIATY w Lublinie- ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ZAMOŚCIU
Osiągnięcia
Do szczególnych osiągnięć przedszkola należą: dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole o czym świadczą prowadzone wśród nauczycieli szkół ankiety dotyczące badania absolwentów przedszkola, zdobywanie nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych przez inne placówki, wzbogacenie bazy przedszkola w nowe pomoce dydaktyczne takich jak np. tatablica interaktywa, wymiana mebli we wszystkich grupach, oraz remonty wszystkich pomieszczeń, przez co przedszkole stało się dla dzieci i rodziców jednym z bardziej atrakcyjnyvh przedszkoli w naszym mieście.
Dodatkowe zajęcia
zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nauka pływania na krytej pływalni, nauka religii (za zgodą rodziców), nauka j.angielskiego, zajęcia sportowe "Mały Hetmanowiec", zajęcia z elementami programowania z wykorzystaniem robota Photon
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia uwagi
Informujemy, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz 8.45. W przypadku możliwości spóźnienia należy zawiadomić o tym telefonicznie.
Historia
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu leży w centrum dzielnicy Nowe Miasto przy ul. Gminnej 32. Placówka została założona w 1950 roku . Budynek dawniej był Synagogą. Przez wiele lat trwały tu remonty, które polegały na adaptacji różnych pomieszczeń na dodatkowe łazienki i sale w celu polepszenia warunków do zajęć i zabaw przebywających tu dzieci..
Koła zainteresowań
koło taneczne, recytatorskie,wokalne,teatralne, plastyczne
Personel
Personel pedagogiczny -7 nauczycieli dyplomowanych, 6 nauczycieli mianowanych, 2 kontraktowych 3 nauczycieli od września 2015 r. rozpoczęło staż na nauczyciela dyplomowanego. Personel administracyjny - główna księgowa, referentka, starsza intendentka. Personel obsługowy - 1 pomoc nauczyciela, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne, 6 woźnych oddziałowych, dozorca
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe